Urbjmašīnas

 1. Dažāda tips urbjpatronas akumulatora skrūvgriežiem un urbjiem

 2. 1) Zobaploces urbjpatrona

  Ievietojiet urbjpatronā parastā urbja kātu un to iespīlējiet un atbrīvojiet ar atslēgas palīdzību. Atslēga ļauj droši iespīlēt urbja kātu, taču šī sistēma nav ļoti precīza, un lietotājam ir jāveltī rūpes, lai atslēga netiktu nozaudēta.
 3. 2) Divaploču bezatslēgas urbjpatrona

  Lai lietotu divaploču bezatslēgas urbjpatronu, ir vajadzīgas abas rokas. Lai atvērtu vai aizvērtu urbjpatronu, ar vienu roku stingri satveriet vienu urbjpatronas aploci un ar otru roku grieziet tās otru aploci.
 4. 3) Vienaploces bezatslēgas urbjpatrona

  Šis ir visērtākais variants, jo šādu urbjpatronu var lietot ar vienu roku, izbrīvējot otru roku instrumenta vai piederuma turēšanai.
 5. 4) SDS turētājaptvere

  Šādas sistēmas urbjpatronas tiek izmantotas vienīgi perforatoros un ir paredzētas īpašu SDS urbju stiprināšanai. Šādi urbji ir ļoti viegli iestiprināmi. Ja vēlēsities urbt koku vai metālu ar parastajiem urbjiem, Jums būs vajadzīgs īpašs SDS+ adapteris.
 6. 5) Sešstūra veida turētājs

  Akumulatora skrūvgrieži parasti ir apgādāti ar sešstūra veida (heksagonāliem) magnētiskajiem turētājiem. Šie sešstūra veida turētāji akumulatora triecienskrūvgriežos ir lietojami nedaudz citādi. Lai turētājā ievietotu piederumu, tas jāpavelk uz priekšu un tad no jauna jāatlaiž. Abos gadījumos piederumu iestiprināšana ir veicama bez palīgrīkiem.