Elektriskā ēvele

  1. Kā var novērst ēveles asmeņu priekšlaicīgu notrulināšanos?

    Vairums ēveles asmeņu ir apgriežami un lietojami no abām pusēm; acīmredzami, tā ir laba doma, jo ļauj asmeņiem saglabāties asiem pēc iespējas ilgāk.
  2. Pirms darba sākuma apstrādājamo priekšmetu ir svarīgi atbrīvot no skrūvēm, naglām un citiem līdzīgiem priekšmetiem. Tas ir vajadzīgi ne tikai no drošības viedokļa, bet arī palīdz novērst asmeņu bojājumus. Pirms darba uzsākšanas atbrīvojiet ēvelēšanas trasi no priekšmetiem un koka atskabargām, kas varētu traucēt asmeņu kustību un ieķerties tajos.
  3. Pirms elektriskās ēveles novietošanas ieteicams nogaidīt, līdz asmeņi ir pilnīgi apstājušies. Rotējošie asmeņi var ieķerties virsmā, kas apgrūtina ēveles vadīšanu un var radīt asmeņu un apstrādājamā priekšmeta virsmas bojājumus.
  4. Un vēl pēdējais: pārliecinieties, ka elektriskā ēvele, ko vēlaties iegādāties, ir aprīkota ar novietošanas balstu. Tas pēc lietošanas ļaus pasargāt no bojājumiem gan ēveli, gan arī apstrādājamo priekšmetu.
  5. Starp citu, ieteicams pēc iespējas ātrāk nomainīt neasus ēveles asmeņus. Noskatieties video materiālu, kurā ir parādīts, kā tas ir darāms.