Multislīpmašīna

  1. Kādas graudainības slīppapīrs ir lietojams?

    Jo lielāks ir graudainības skaitlis, jo smalkāks ir slīpējums. Bet mazāks graudainības skaitlis nozīmē rupjāku slīppapīru un lielāku materiāla noslīpēšanas ātrumu. Piemēram, slīppapīrs ar graudainību 180 ir derīgs smalkai finišēšanai, bet slīppapīrs ar graudainību 60 ļauj ātri noslīpēt materiālu.