Remonta pakalpojumi

Garantijas remonts
Ātrākais veids, kā veikt remontu SKIL instrumentam, ir to nogādāt (kopā ar pirkuma čeku) tuvākajā SKIL izstrādājumu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietas personāls nodrošinās, lai instrumenta remontu veiktu kvalificēti tehniķi. Jūs varat nogādāt instrumentu tirdzniecības vietā bez piederumiem un somas vai futrāļa. Instrumentu pirms nogādāšanas tirdzniecības vietā nedrīkst izjaukt. Remonta izdevumus apmaksās firma SKIL. Dažos gadījumos mēs neveiksim instrumenta remontu, bet tā vietā izsniegsim jaunu izstrādājumu.

Pēcgarantijas remonts
Arī šādā gadījumā mēs iesakām nogādāt instrumentu bez piederumiem un somas vai futrāļa tuvākajā SKIL izstrādājumu tirdzniecības vietā. Pie tam jums jānosaka maksimālā summa, ko esat gatavs maksāt par remontu. Ja vēlaties, pirms remonta varat pieprasīt tā izmaksu tāmi. Šī summa ir jāapmaksā, lai gan izmaksas var mainīties arī pēc tam, kad ir dota piekrišana tāmei un ir veikts instrumenta remonts.

Rezerves daļas nomaiņai
Ja Jūsu instrumentam vajadzīgas jaunas daļas vai rezerves daļas nomaiņai, Jūs varat viegli iegūt nepieciešamo informāciju, izmantojot mūsu daļu sagādes dienests.