Rezerves daļas

Vai jūsu SKIL elektroinstrumentam ir nepieciešamas rezerves daļas?

Rezerves daļu dienesta informatīvā sistēma ļauj aplūkot SKIL instrumenta kopsalikuma attēlu, kur katra tā daļa ir parādīta kopā ar atbilstošu daļas numuru. Izdrukājiet šo informāciju, jo tā atvieglos vajadzīgās daļas iegādi vai pasūtīšanu SKIL izstrādājumu tirdzniecības vietās.

Rezerves daļas Latvija

Iegādāties vai pasūtīt daļas un piederumus ieteicams tajā tirdzniecības vietā, kur ir ticis iegādāts SKIL elektroinstruments. Īpašās sastāvdaļas un piederumus var pasūtīt arī neatkarīgos interneta tiešsaistes veikalos.

Piezīme. Garantijas remonts var tikt veikts vienīgi SKIL pilnvarotās remonta vietās. Remonta centru saraksts ir sniegts interneta vietnē: Apkalpošanas vietu adreses.