SKIL 0511 AA Krustlīniju lāzers

  • Augsta funkcionalitāte, pateicoties pašizlīdzināšanās funkcijai un nolieces režīmam
  • Automātiskā pašizlīdzināšanās funkcija ļauj strādāt ātri un precīzi bez nepieciešamības veikt izlīdzināšanu ar roku
  • Horizontālas un vertikālas lāzera līnijas projicēšana