SKIL 0516 AA Lāzera līmeņrādis

  • Augsta funkcionalitāte, pateicoties pašizlīdzināšanās funkcijai un nolieces režīmam
  • Pateicoties 1 horizontālai un 2 vertikālām līnijām, ar vienu un to pašu instrumentu iespējams veikt visus izlīdzināšanas darbus
  • Otrā vertikālā līnija ļauj viegli iezīmēt 90° leņķus