SKIL 0520 AA Ultraskaņas tālmērs

  • Garuma, laukuma un tilpuma mērīšana ar ultraskaņas palīdzību
  • Ieslēgšanas brīdī parāda apkārtējā gaisa temperatūru (°C)
  • Izmēri tiek noteikti metros vai pēdās