SKIL 0580 AA Digitāls leņķmērs

  • Funkcija “Hold” ļauj saglabāt pēdējā mērījuma vērtību
  • Zema akumulatora sprieguma indikators
  • Automātiska izslēgšanās funkcija, kas iedarbojas, ja mērinstruments netiek izmantots 5 minūtes