SKIL 9016 AA Leņķa slīpmašīna

  • Darbvārpsta ar vītni M14 ir saderīga ar piespiedējuzgriezni “Clic”
  • Droši vadāms bīdslēdzis ļauj ērti rīkoties ar instrumentu pat aizsargcimdos
  • Drošības aizsargs sargā lietotāju no lidojošajām dzirkstelēm, un tā stāvokli var regulēt atbilstoši darba apstākļiem