SKIL Slīploksne ar mikroāķu stiprinājumu (102 x 151 mm, graudainība: 120)