SKIL Zāģripa šķērszāģēšanai un grīdas klājuma zāģēšanai